Báo cáo tháng 01/2023
Số ký hiệu văn bản 03/BC-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tháng 01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Van phong
Người ký duyệt Hoàng Đức Viện
Tài liệu đính kèm 23-BC03-bao-cao-thang-1-.docx
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Châu
Địa chỉ : UBND xã Hải Châu - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaichau.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Hoàng Đức Viện – Chủ tịch UBND xã
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang